Thông tin đề

Bài 8. Công thức mũ
Lớp

12

Số câu

6 câu

Thời gian làm bài

15 phút

Thời gian mở vào thi

16:00
23/04/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201923 - Lê Lan Anh 12 10 6 23:10 01/12/2019
00:04:30
2965
2 foto 257536 - phuongthao122hy 12 10 6 22:57 29/11/2019
00:05:43
1018
3 foto 256781 - Ngô Huy 12 10 6 21:41 04/12/2019
00:11:41
1304
4 foto 269837 - phamvihao 12 10 6 11:41 26/03/2020
00:12:22
1030
5 foto 158633 - Đặng Vũ Đức 9 8.33 5 22:05 06/06/2019
00:07:56
2321
6 foto 261033 - Đức Mạnh 8 6.67 4 16:56 26/12/2019
00:06:21
1020
7 foto 91052 - buihoaiduyen2002 0 3.33 2 22:30 29/12/2019
00:02:14
1262
8 foto 256427 - ThanhDang09 0 0 0
-1575977100
1006
9 foto 131712 - Nguyễn Văn Cường 0 0 0
-1561208926
1089
10 foto 263812 - TruongGiang09 0 0 0 14:50 06/04/2020
00:02:42
1044