Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.02. GLUCOZƠ
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

06:01 pm
25/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199664 - Hoàng Tuyết Linh 93 10 40 07:14 19/06/2019
00:05:32
6384
2 foto 165209 - minhngochoa 93 10 40 04:26 03/04/2020
00:08:26
4209
3 foto 184495 - vevecoi 79 9 36 09:47 20/06/2019
00:08:57
1528
4 foto 265605 - Mai Thị Thuỳ Diệu 79 9 36 11:35 01/04/2020
00:12:44
2056
5 foto 198060 - hieu147m 70 8.5 34 12:53 21/06/2019
00:08:37
1325
6 foto 201571 - thanhthuy222 70 8.25 33 10:09 04/06/2019
00:14:06
1407
7 foto 77977 - Sangg 69 8.25 33 11:13 16/06/2019
00:16:01
3259