Thông tin đề

Bài 17: tìm nguyên hàm F(x) của f(x) biết F(x0)=M
Lớp

12

Số câu

4 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/05/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 158633 - Đặng Vũ Đức 5 7.5 3 21:02 11/06/2019
00:06:33
2321
2 foto 252436 - daoquan09 0 0 0
-1576681767
1026