Thông tin đề

Đề 12: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
08/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 223606 - huongtran01 54 5.8 29 21:14 03/04/2020
00:25:43
1633