Thông tin đề

Đề 16: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 60735 - duyhung2001 92 10 40 04:22 17/07/2018 1490
2 foto 144138 - Phanthanhthao 92 10 40 09:36 19/07/2018 1989
3 foto 148681 - My 89 9.75 39 04:04 12/07/2018
4 foto 25170 - Ngô Quang Cường 89 9.75 39 06:24 17/07/2018 1469
5 foto 148241 - Vũ Phúc 88 9.75 39 12:26 18/07/2018 1408
6 foto 28410 - Đồ Con Vịt 86 9.5 38 09:26 15/07/2018
7 foto 95765 - Mai Văn Phong 11a2 kbc 86 9.5 38 05:01 19/07/2018 5425
8 foto 135184 - Khải Bứa 82 9.25 37 05:05 17/07/2018 1548
9 foto 80976 - Nguyên2k1 79 9 36 04:21 17/07/2018 1539
10 foto 69925 - Bùi Hân 72 8.5 34 08:42 12/07/2018 1111