Thông tin đề

Đề 16: Kiểm tra kiến thức phần quy luật di truyền - Mỗi gen trên 1 nhiễm sắc thể - Phần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 60735 - duyhung2001 92 10 40 04:22 17/07/2018 4707
2 foto 144138 - Phanthanhthao 92 10 40 09:36 19/07/2018 4605
3 foto 91773 - hmm 92 10 40 08:14 23/07/2018 4282
4 foto 126193 - quocanh105 92 10 40 01:27 26/07/2018 5226
5 foto 71530 - Linh Ái 92 10 40 04:29 28/07/2018 3862
6 foto 24404 - Nguyễn Hải Kiên 92 10 40 11:48 29/07/2018 6031
7 foto 93571 - Nguyễn Thị Kim Ngân 92 10 40 09:50 01/08/2018 4967
8 foto 148942 - Nguyễn Hồng Phúc 92 10 40 07:41 01/08/2018 3027
9 foto 13235 - Trần Ngọc Tú Anh 92 10 40 03:46 08/08/2018 5932
10 foto 153283 - Anh Phan 92 10 40 04:50 19/08/2018 5801