Thông tin đề

Đề 18.2: Kiến thức trọng tâm HÓA HỮU CƠ 11: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC (Đề 2: AXIT CACBOXYLIC)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
20/03/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Chưa có bài thi nào

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp