Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.01. Độ dẫn điện của dung dịch - Quy luật tính tan
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
16/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 53 10 20 02:22 28/06/2018 13087
2 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 53 10 20 03:21 27/07/2018 2533
3 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 53 10 20 02:17 30/07/2018 2149
4 foto 181866 - Huỳnh Võ Gia Tuyền 53 10 20 04:44 17/08/2018 1452
5 foto 112053 - Quách Việt Tùng 53 10 20 11:37 25/08/2018 1416
6 foto 95287 - Lê Nin 53 10 20 08:54 01/09/2018 5720
7 foto 83090 - Phúc Đặng 53 10 20 07:49 03/01/2019 5903
8 foto 80195 - namhong1 49 9.5 19 09:22 22/06/2018 8825
9 foto 152433 - Vân Anh 49 9.5 19 04:50 05/07/2018 2739
10 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 49 9.5 19 02:04 31/07/2018 1883