Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.02. Phương pháp đánh giá pH của dung dịch
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

02:04 pm
16/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 65 10 25 09:10 29/06/2018 13087
2 foto 152433 - Vân Anh 65 10 25 09:46 06/07/2018 2739
3 foto 76071 - Nguyễn Thị Thu Thảo 65 10 25 08:59 22/07/2018 2547
4 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 65 10 25 03:40 27/07/2018 2533
5 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 65 10 25 03:55 31/07/2018 1883
6 foto 173466 - Lecoq 65 10 25 09:06 16/08/2018 1464
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 65 10 25 06:13 20/08/2018 2491
8 foto 112053 - Quách Việt Tùng 65 10 25 10:07 26/08/2018 1416
9 foto 95287 - Lê Nin 65 10 25 09:20 02/09/2018 5720
10 foto 182255 - anhkoi17 65 10 25 03:27 10/09/2018 2356