Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.03. Phương pháp bảo toàn điện tích
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
17/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 58 10 20 04:36 23/06/2018 8711
2 foto 76071 - Nguyễn Thị Thu Thảo 58 10 20 02:11 22/07/2018 2547
3 foto 155704 - phuongtrangg 58 10 20 04:25 27/07/2018 1477
4 foto 95287 - Lê Nin 58 10 20 08:28 04/09/2018 5720
5 foto 181866 - Huỳnh Võ Gia Tuyền 58 10 20 11:26 07/09/2018 1452
6 foto 178925 - Hân 58 10 20 08:08 01/04/2019 7731
7 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 55 9.5 19 03:08 01/08/2018 1883
8 foto 112053 - Quách Việt Tùng 55 9.5 19 11:03 26/08/2018 1416
9 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 54 9.5 19 01:49 30/06/2018 12961
10 foto 72600 - Cố Lên 54 9.5 19 05:27 21/08/2018 1210