Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.03. Phương pháp bảo toàn điện tích
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
17/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 58 10 20 04:36 23/06/2018 4671
2 foto 76071 - Nguyễn Thị Thu Thảo 58 10 20 02:11 22/07/2018 2282
3 foto 155704 - phuongtrangg 58 10 20 04:25 27/07/2018 1474
4 foto 95287 - Lê Nin 58 10 20 08:28 04/09/2018 5679
5 foto 181866 - Huỳnh Võ Gia Tuyền 58 10 20 11:26 07/09/2018 1411
6 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 55 9.5 19 03:08 01/08/2018 1881
7 foto 112053 - Quách Việt Tùng 55 9.5 19 11:03 26/08/2018 1416
8 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 54 9.5 19 01:49 30/06/2018 10990
9 foto 72600 - Hoàng Lê 54 9.5 19 05:27 21/08/2018 1210
10 foto 141130 - hien nguyen 53 9.5 19 04:00 16/07/2018 15753