Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.04. Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

32 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
19/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 74 10 32 09:17 03/07/2018 10990
2 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 74 10 32 02:46 03/08/2018 2132
3 foto 95287 - Lê Nin 74 10 32 09:09 04/09/2018 5679
4 foto 72136 - PikaCua 74 10 32 10:42 19/09/2018 2891
5 foto 76071 - Nguyễn Thị Thu Thảo 64 9.06 29 02:15 03/10/2018 2282
6 foto 165596 - andangcap123 62 8.75 28 09:46 20/07/2018 2086
7 foto 1779 - thuynga123 61 8.75 28 10:36 20/07/2018 3658
8 foto 80195 - namhong1 58 8.44 27 11:17 26/06/2018 4671
9 foto 182386 - Mai Hải Đăng 55 8.13 26 09:43 20/09/2018 2801
10 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 49 7.81 25 09:16 23/09/2018 2151