Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.04. Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
20/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 72136 - PikaCua 47 10 15 05:27 20/09/2018 2891
2 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 43 9.33 14 10:21 07/07/2018 10990
3 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 43 9.33 14 02:54 03/08/2018 2132
4 foto 95287 - Lê Nin 43 9.33 14 09:12 04/09/2018 5679
5 foto 191549 - kimchanchana3k40 43 9.33 14 07:12 21/10/2018 1662
6 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 39 8.67 13 09:42 23/08/2018 2251
7 foto 184268 - Nguyễn Quỳnh 39 8.67 13 02:37 30/09/2018 1663
8 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 38 8.67 13 01:30 23/09/2018 2151
9 foto 152938 - Trần Nguyễn Phương Uyện 37 8 12 08:56 01/07/2018 1506
10 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 35 8 12 10:13 04/08/2018 1881