Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.04. Phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
20/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 72136 - PikaCua 47 10 15 05:27 20/09/2018 3021
2 foto 83090 - Phúc Đặng 47 10 15 10:42 02/02/2019 5903
3 foto 178925 - Hân 47 10 15 10:26 03/04/2019 7731
4 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 43 9.33 14 10:21 07/07/2018 12961
5 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 43 9.33 14 02:54 03/08/2018 2149
6 foto 95287 - Lê Nin 43 9.33 14 09:12 04/09/2018 5720
7 foto 191549 - kimchanchana3k40 43 9.33 14 07:12 21/10/2018 1673
8 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 39 8.67 13 09:42 23/08/2018 2491
9 foto 184268 - Nguyễn Quỳnh 39 8.67 13 02:37 30/09/2018 1793
10 foto 34122 - Minoieee 38 8.67 13 01:30 23/09/2018 3257