Thông tin đề

Thi online: 11NC.01.05. Phương pháp giải bài toán pH (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
23/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 69 10 20 02:33 10/07/2018 10990
2 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 69 10 20 02:25 05/08/2018 2132
3 foto 141130 - hien nguyen 69 10 20 11:09 14/08/2018 15753
4 foto 95287 - Lê Nin 69 10 20 09:27 11/09/2018 5679
5 foto 184510 - hoahocnangcao 69 10 20 10:19 11/10/2018 1319
6 foto 80195 - namhong1 64 9.5 19 10:38 30/06/2018 4671
7 foto 113707 - linhrhm99 64 9.5 19 11:17 12/07/2018 1824
8 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 64 9.5 19 02:31 19/07/2018 5120
9 foto 158703 - An Trương 64 9.5 19 07:43 10/08/2018 2295
10 foto 169746 - Thu Phương 64 9.5 19 11:03 12/08/2018 1566