Thông tin đề

Thi online: 11NC.01.05. Phương pháp giải bài toán pH (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
23/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 69 10 20 02:33 10/07/2018 12961
2 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 69 10 20 02:25 05/08/2018 2149
3 foto 141130 - hien nguyen 69 10 20 11:09 14/08/2018 17432
4 foto 95287 - Lê Nin 69 10 20 09:27 11/09/2018 5720
5 foto 184510 - hoahocnangcao 69 10 20 10:19 11/10/2018 1386
6 foto 178925 - Hân 69 10 20 09:28 07/04/2019 7731
7 foto 80195 - namhong1 64 9.5 19 10:38 30/06/2018 8711
8 foto 113707 - linhrhm99 64 9.5 19 11:17 12/07/2018 2027
9 foto 151320 - Tiểu Song Tử 64 9.5 19 02:31 19/07/2018 5252
10 foto 158703 - An Trương 64 9.5 19 07:43 10/08/2018 2404