Thông tin đề

Thi online: 11NC.01.05. Phương pháp giải bài toán pH (Đề 3)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 40 10 20 10:55 01/07/2018 8825
2 foto 113707 - linhrhm99 40 10 20 10:33 13/07/2018 2027
3 foto 151320 - Tiểu Song Tử 40 10 20 04:49 21/07/2018 5252
4 foto 34122 - Minoieee 40 10 20 07:46 24/09/2018 3338
5 foto 191549 - kimchanchana3k40 40 10 20 07:26 22/10/2018 1673
6 foto 154171 - Bảo Trân Trần Nguyễn 37 9.5 19 07:07 09/07/2018 2518
7 foto 156960 - Trí Trung 37 9.5 19 07:50 27/07/2018 1570
8 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 37 9.5 19 02:31 05/08/2018 2149
9 foto 141130 - hien nguyen 37 9.5 19 02:38 29/08/2018 17432
10 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 37 9.5 19 12:06 31/08/2018 2491