Thông tin đề

Thi online: 11NC.01.05. Phương pháp giải bài toán pH (Đề 4)
Lớp

11

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
24/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 80195 - namhong1 71 10 25 11:40 01/07/2018 4671
2 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 71 10 25 09:06 21/07/2018 5120
3 foto 72297 - Nguyễn Thị Thùy Duyên 71 10 25 09:32 24/07/2018 2443
4 foto 140878 - Nguyễn Khánh Hằng 71 10 25 02:33 05/08/2018 2132
5 foto 158703 - An Trương 71 10 25 09:18 20/08/2018 2295
6 foto 112053 - Quách Việt Tùng 71 10 25 10:31 10/09/2018 1416
7 foto 152433 - Vân Anh 71 10 25 08:34 01/10/2018 2017
8 foto 72136 - PikaCua 71 10 25 11:27 04/10/2018 2891
9 foto 182386 - Mai Hải Đăng 68 9.6 24 10:17 06/10/2018 2801
10 foto 151243 - Nhandungdennguyen 68 9.6 24 02:48 13/10/2018 1766