Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.01. Phương pháp giải bài toán tổng hợp amoniac (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
27/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 45 10 15 08:38 19/07/2018 10990
2 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 45 10 15 11:07 14/08/2018 1881
3 foto 158703 - An Trương 45 10 15 07:42 12/09/2018 2295
4 foto 95287 - Lê Nin 45 10 15 08:02 19/09/2018 5679
5 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 45 10 15 09:11 30/09/2018 2151
6 foto 191549 - kimchanchana3k40 45 10 15 07:02 27/10/2018 1662
7 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 41 9.33 14 03:46 25/07/2018 5120
8 foto 152558 - Ngọc Huyền 41 9.33 14 02:33 15/08/2018 2405
9 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 41 9.33 14 12:09 15/11/2018 2251
10 foto 113707 - linhrhm99 37 8.67 13 04:34 18/07/2018 1824