Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.01. Phương pháp giải bài toán tổng hợp amoniac (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
27/06/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 45 10 15 08:38 19/07/2018 13087
2 foto 160271 - Azores128 A.R.M.Y 45 10 15 11:07 14/08/2018 1883
3 foto 158703 - An Trương 45 10 15 07:42 12/09/2018 2404
4 foto 95287 - Lê Nin 45 10 15 08:02 19/09/2018 5720
5 foto 34122 - Minoieee 45 10 15 09:11 30/09/2018 3338
6 foto 191549 - kimchanchana3k40 45 10 15 07:02 27/10/2018 1673
7 foto 178925 - Hân 45 10 15 08:11 08/04/2019 7731
8 foto 151320 - Tiểu Song Tử 41 9.33 14 03:46 25/07/2018 5252
9 foto 152558 - Ngọc Huyền 41 9.33 14 02:33 15/08/2018 4028
10 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 41 9.33 14 12:09 15/11/2018 2491