Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.05. Phương pháp giải bài toán axit nitric có tạo muối amoni (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
07/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 89435 - Quỳnh Hina 80 10 20 09:50 07/07/2018 1830
2 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 80 10 20 11:50 31/07/2018 5120
3 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 80 10 20 02:48 03/08/2018 10990
4 foto 152938 - Trần Nguyễn Phương Uyện 80 10 20 09:37 05/08/2018 1506
5 foto 80195 - namhong1 80 10 20 08:51 03/09/2018 4671
6 foto 165596 - andangcap123 80 10 20 10:42 05/09/2018 2086
7 foto 34122 - Nguyễn Minh Hiếu 80 10 20 11:13 07/10/2018 2151
8 foto 72136 - PikaCua 80 10 20 10:41 18/10/2018 2891
9 foto 172424 - Nguyen Nang Hai Dang 80 10 20 07:34 22/10/2018 1568
10 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 80 10 20 11:59 20/11/2018 2251