Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.06. Phương pháp sử dụng phương trình ion - electron để giải toán
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
09/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 113707 - linhrhm99 69 10 20 12:12 03/08/2018 2027
2 foto 141130 - hien nguyen 69 10 20 04:03 10/09/2018 17432
3 foto 95287 - Lê Nin 69 10 20 09:03 08/10/2018 5720
4 foto 72136 - PikaCua 69 10 20 05:37 10/11/2018 3021
5 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 69 10 20 11:26 26/11/2018 2491
6 foto 178925 - Hân 69 10 20 07:41 17/04/2019 7731
7 foto 151320 - Tiểu Song Tử 65 9.5 19 04:06 05/08/2018 5252
8 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 64 9.5 19 03:22 08/08/2018 13087
9 foto 152558 - Ngọc Huyền 41 7 14 05:17 19/08/2018 4028
10 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 40 7 14 03:25 03/11/2018 5579