Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.07. Phương pháp giải các dạng toán về photpho và hợp chất
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
16/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151320 - Tiểu Song Tử 63 10 20 11:31 08/08/2018 5252
2 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 63 10 20 07:48 20/11/2018 2491
3 foto 178925 - Hân 63 10 20 11:22 19/04/2019 7731
4 foto 95287 - Lê Nin 59 9.5 19 09:42 14/10/2018 5720
5 foto 125572 - Linh Trang 59 9.5 19 07:56 13/11/2018 2551
6 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 58 9.5 19 11:10 28/10/2018 5579
7 foto 152433 - Vân Anh 57 9 18 08:43 13/12/2018 2739
8 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 55 9 18 10:31 12/08/2018 12961
9 foto 152558 - Ngọc Huyền 55 9 18 06:59 22/08/2018 3920
10 foto 1779 - thuynga123 55 9 18 11:13 03/09/2018 3783