Thông tin đề

Thi Online: 11NC.02.07. Phương pháp giải các dạng toán về photpho và hợp chất
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
16/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 151320 - Tiểu Lý Phi Đao 63 10 20 11:31 08/08/2018 5120
2 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 63 10 20 07:48 20/11/2018 2251
3 foto 95287 - Lê Nin 59 9.5 19 09:42 14/10/2018 5679
4 foto 125572 - Linh Trang 59 9.5 19 07:56 13/11/2018 2168
5 foto 186481 - Truclinhnguyenngoc 58 9.5 19 11:10 28/10/2018 3049
6 foto 152433 - Vân Anh 57 9 18 08:43 13/12/2018 2017
7 foto 146273 - Huỳnh Nhật Tiến 55 9 18 10:31 12/08/2018 10990
8 foto 152558 - Ngọc Huyền 55 9 18 06:59 22/08/2018 2405
9 foto 1779 - thuynga123 55 9 18 11:13 03/09/2018 3658
10 foto 170520 - sangbinhchau 54 9 18 12:44 20/11/2018 2815