Thông tin đề

Practice: Pronunciation: /i/ - /i:/
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165028 - Ngọc 57 9.67 29 07:40 21/08/2018 2766
2 foto 60592 - Phạm Tuấn 51 9 27 09:55 08/01/2019 4010
3 foto 179152 - Đức Trần 39 7.67 23 05:57 01/10/2018 3519
4 foto 199941 - Hương Nguyễn 27 6.33 19 12:07 09/01/2019 1108
5 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 18 5.33 16 03:34 07/10/2018 4190
6 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 15 5 15 03:48 31/07/2018 10742
7 foto 175583 - truongsinh2002 15 5 15 10:20 06/08/2018 2519
8 foto 174871 - Ngoc Nguyen 12 4.67 14 05:30 05/08/2018 1410
9 foto 178025 - dokhanhvan1 12 4.67 14 03:23 26/08/2018 2496
10 foto 183070 - Huy bình 12 4.67 14 03:54 29/08/2018 1090