Thông tin đề

Practice: Pronunciation: /i/ - /i:/
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
04/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 234542 - Thắng 0 3.33 10 15:21 01/08/2019
00:13:14
28996
2 foto 172919 - Thuy Đinh -12 2 6 16:01 09/10/2019
00:10:11
1418
3 foto 245638 - hanoi1234 9 1.67 5 14:38 30/09/2019
00:30:00
1094
4 foto 245462 - DR.STONE -15 1.67 5 21:44 14/10/2019
00:01:53
7600
5 foto 243140 - Hồng Ngọc Lâm 3 1 3 21:28 19/08/2019
00:03:41
995