Thông tin đề

Practice: The present simple - The past simple
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 60 10 30 11:50 18/08/2018 1916
2 foto 166644 - Sunli1207 57 9.67 29 01:45 25/07/2018 1510
3 foto 175583 - truongsinh2002 57 9.67 29 04:32 23/08/2018 2519
4 foto 192465 - buikhanhhuyen 57 9.67 29 08:19 01/11/2018 2487
5 foto 174871 - Ngoc Nguyen 54 9.33 28 06:33 06/08/2018 1410
6 foto 179152 - Đức Trần 54 9.33 28 10:36 03/10/2018 3519
7 foto 90515 - Nguyễn T. Hạnh 54 9.33 28 10:35 15/05/2019 1406
8 foto 172919 - Thuy Đinh 54 9.33 28 05:24 09/10/2019 1411
9 foto 178025 - dokhanhvan1 51 9 27 10:08 29/09/2018 2496
10 foto 94825 - Kiều Thái Bảo Hân 51 9 27 10:35 09/10/2018 1147