Thông tin đề

Practice: The present simple - The past simple
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 172919 - Thuy Đinh 54 9.33 28 17:24 09/10/2019
00:11:51
1418
2 foto 245638 - hanoi1234 45 8.33 25 14:19 30/09/2019
00:05:35
1094
3 foto 245462 - DR.STONE 42 8 24 22:42 15/10/2019
00:18:51
7600
4 foto 234542 - Thắng 30 6.67 20 19:18 01/08/2019
00:11:25
28995
5 foto 198470 - hophuc03 11 4 12 16:08 11/01/2020
00:17:43
1848
6 foto 245253 - Nguyenlamhung10 -8 0 0 16:24 29/08/2019
00:30:00
992