Thông tin đề

Practice: Vocabulary: A day in the life of
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 48 8.67 26 02:57 25/08/2018 1916
2 foto 60592 - Phạm Tuấn 45 8.33 25 10:42 06/01/2019 4010
3 foto 161203 - PhuongThu2003 36 7.33 22 07:56 27/07/2018 1160
4 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 36 7.33 22 03:24 03/08/2018 10805
5 foto 178025 - dokhanhvan1 33 7 21 03:00 28/10/2018 2496
6 foto 192465 - buikhanhhuyen 30 6.67 20 09:33 01/11/2018 2487
7 foto 199941 - Hương Nguyễn 30 6.67 20 04:45 10/01/2019 1108
8 foto 146490 - jiminbts 30 6.67 20 06:47 09/02/2019 1525
9 foto 168961 - Nguyễn Hoàng Quân 24 6 18 10:44 09/10/2018 1069
10 foto 166644 - Sunli1207 21 5.67 17 01:55 25/07/2018 1510