Thông tin đề

Practice: Vocabulary: A day in the life of
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 48 8.67 26 02:57 25/08/2018 1752
2 foto 60592 - Phạm Tuấn 45 8.33 25 10:42 06/01/2019 3576
3 foto 161203 - PhuongThu2003 36 7.33 22 07:56 27/07/2018 1160
4 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 36 7.33 22 03:24 03/08/2018 7145
5 foto 178025 - dokhanhvan1 33 7 21 03:00 28/10/2018 1633
6 foto 192465 - buikhanhhuyen 30 6.67 20 09:33 01/11/2018 1803
7 foto 199941 - Hương Nguyễn 30 6.67 20 04:45 10/01/2019 1108
8 foto 168961 - Nguyễn Hoàng Quân 24 6 18 10:44 09/10/2018 1069
9 foto 166644 - Sunli1207 21 5.67 17 01:55 25/07/2018 1437
10 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 21 5.67 17 09:25 10/08/2018 1532