Thông tin đề

Practice: Reading 1: A day in the life of
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 28 8 16 07:18 03/08/2018 7145
2 foto 192465 - buikhanhhuyen 23 7 14 04:50 03/11/2018 1803
3 foto 166644 - Sunli1207 22 7 14 09:41 02/08/2018 1437
4 foto 161203 - PhuongThu2003 19 6.5 13 08:02 27/07/2018 1160
5 foto 174871 - Ngoc Nguyen 14 5 10 09:03 27/08/2018 1354
6 foto 181900 - minhngocanh 10 5 10 10:06 25/08/2018 1752
7 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN -2 3 6 03:52 23/07/2018 1419
8 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 5 2 4 09:08 10/08/2018 1532
9 foto 145752 - nguyenlethaovy -4 2 4 02:32 10/08/2018 1477
10 foto 172577 - Eao Black -8 2 4 03:28 31/07/2018 1187