Thông tin đề

Practice: Reading 1: A day in the life of
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 28 8 16 07:18 03/08/2018 10742
2 foto 192465 - buikhanhhuyen 23 7 14 04:50 03/11/2018 2487
3 foto 166644 - Sunli1207 22 7 14 09:41 02/08/2018 1510
4 foto 161203 - PhuongThu2003 19 6.5 13 08:02 27/07/2018 1160
5 foto 234542 - Thắng 13 5.5 11 02:15 04/08/2019 25818
6 foto 174871 - Ngoc Nguyen 14 5 10 09:03 27/08/2018 1410
7 foto 181900 - minhngocanh 10 5 10 10:06 25/08/2018 1916
8 foto 172919 - Thuy Đinh 4 4 8 09:45 10/10/2019 1411
9 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN -2 3 6 03:52 23/07/2018 1556
10 foto 176829 - Trần Hoàng Phương 5 2 4 09:08 10/08/2018 1631