Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 1 - Đề 1
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165343 - Võ Hoài Nam 97 9.8 49 02:44 22/07/2018 8986
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 82 8.8 44 07:39 04/08/2018 7357
3 foto 181900 - minhngocanh 76 8.4 42 04:56 26/08/2018 1916
4 foto 187078 - lamdeptraicuto 70 8 40 08:14 14/09/2018 1088
5 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 62 7.4 37 03:15 05/10/2018 4190
6 foto 179152 - Đức Trần 58 7.2 36 06:58 04/10/2018 3519
7 foto 184501 - phamvietha 60 7 35 09:42 12/09/2018 1493
8 foto 190115 - ngantn 52 6.8 34 09:31 05/12/2018 1204
9 foto 202294 - meoconngaytho 52 6.8 34 05:38 06/01/2019 1052
10 foto 99454 - thaiphuonganh 50 6.6 33 07:26 20/10/2018 1798