Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 1 - Đề 2
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 234542 - Thắng 69 7.8 39 19:58 10/08/2019
00:42:39
28996
2 foto 172919 - Thuy Đinh 57 7 35 10:34 12/10/2019
00:37:51
1418
3 foto 245230 - Hương Xuân 37 5.8 29 22:03 12/09/2019
00:12:30
1037
4 foto 245638 - hanoi1234 0 0 0 16:40 18/03/2020
00:00:03
1094
5 foto 176101 - Nguyễn Thị Nguyên Trang 0 0 0 15:17 15/09/2019
00:00:04
2696