Thông tin đề

Đề thi tổng hợp Unit 1 - Đề 2
Lớp

10

Số câu

52 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 84 8.8 44 03:37 05/10/2018 3663
2 foto 181900 - minhngocanh 81 8.6 43 08:01 28/08/2018 1752
3 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 75 8.2 41 08:00 04/08/2018 7145
4 foto 192465 - buikhanhhuyen 70 8 40 09:38 07/11/2018 2004
5 foto 178025 - dokhanhvan1 63 7.4 37 07:14 29/10/2018 1633
6 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 61 7.2 36 10:29 25/07/2018 1474
7 foto 166644 - Sunli1207 57 7 35 04:32 25/07/2018 1437
8 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 51 6.6 33 10:10 11/08/2018 1532
9 foto 179152 - Đức Trần 51 6.6 33 09:45 28/08/2018 3312
10 foto 186010 - TAK.2k3.Gk43 43 6.2 31 06:23 28/11/2018 1554