Thông tin đề

Practice: Pronunciation: /ʌ/ - /aː/
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178025 - dokhanhvan1 60 10 30 07:36 29/10/2018 1633
2 foto 179152 - Đức Trần 51 9 27 09:29 05/10/2018 3312
3 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 36 7.33 22 06:39 06/08/2018 7145
4 foto 192465 - buikhanhhuyen 30 6.67 20 08:25 07/11/2018 1803
5 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 24 6 18 10:19 10/08/2018 1419
6 foto 181900 - minhngocanh 24 6 18 10:19 28/08/2018 1752
7 foto 172577 - Eao Black 9 4.33 13 08:50 20/08/2018 1187
8 foto 10763 - mekid555 3 3.67 11 10:56 25/09/2018 2517
9 foto 99454 - thaiphuonganh 0 3.33 10 11:27 16/11/2018 1704
10 foto 174871 - Ngoc Nguyen 0 0 0 1354