Thông tin đề

Practice: Grammar: Wh-questions
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
31/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 37 9.5 19 11:59 02/09/2018 1916
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 31 8.5 17 07:06 09/08/2018 10742
3 foto 176829 - Trần Hoàng Phương 28 8 16 02:11 12/08/2018 1631
4 foto 99454 - thaiphuonganh 25 7.5 15 12:01 17/11/2018 1853
5 foto 234542 - Thắng 19 6.5 13 08:43 13/08/2019 25818
6 foto 245462 - lạnh lùng 19 6.5 13 09:29 15/11/2019 6272
7 foto 192465 - buikhanhhuyen 16 6 12 09:21 08/11/2018 2487
8 foto 146490 - jiminbts 16 6 12 09:38 12/02/2019 1525
9 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 13 5.5 11 01:55 01/08/2018 1556
10 foto 172919 - Thuy Đinh 13 5.5 11 05:56 10/10/2019 1411