Thông tin đề

Practice: Grammar: Wh-questions
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
31/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 234542 - Thắng 19 6.5 13 20:43 13/08/2019
00:04:41
28995
2 foto 245462 - DR.STONE 19 6.5 13 21:29 15/11/2019
00:06:07
7600
3 foto 172919 - Thuy Đinh 13 5.5 11 17:56 10/10/2019
00:15:30
1418
4 foto 245638 - hanoi1234 0 0 0 16:40 18/03/2020
00:00:03
1094