Thông tin đề

Practice: Grammar: Gerund and "to" + infinitive
Lớp

10

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

55 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 82 8.8 44 03:47 22/08/2018 7357
2 foto 146490 - jiminbts 71 8 40 10:14 12/02/2019 1490
3 foto 181900 - minhngocanh 70 8 40 10:18 04/09/2018 1916
4 foto 166644 - Sunli1207 67 7.8 39 11:22 06/08/2018 1510
5 foto 176829 - Trần Hoàng Phương 67 7.8 39 08:52 12/08/2018 1631
6 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 67 7.8 39 04:45 19/10/2018 4190
7 foto 192465 - buikhanhhuyen 58 7.2 36 10:34 08/11/2018 2487
8 foto 178025 - dokhanhvan1 52 6.8 34 07:55 29/10/2018 2496
9 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 46 6.4 32 11:00 30/08/2018 1556
10 foto 179152 - Đức Trần 40 6 30 08:54 21/10/2018 3519