Thông tin đề

Practice: Grammar: Gerund and "to" + infinitive
Lớp

10

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

55 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
02/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 82 8.8 44 03:47 22/08/2018 7145
2 foto 181900 - minhngocanh 70 8 40 10:18 04/09/2018 1752
3 foto 166644 - Sunli1207 67 7.8 39 11:22 06/08/2018 1437
4 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 67 7.8 39 08:52 12/08/2018 1532
5 foto 167019 - Trình Nguyễn Đức Khánh 67 7.8 39 04:45 19/10/2018 3586
6 foto 192465 - buikhanhhuyen 58 7.2 36 10:34 08/11/2018 1803
7 foto 178025 - dokhanhvan1 52 6.8 34 07:55 29/10/2018 1633
8 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 46 6.4 32 11:00 30/08/2018 1419
9 foto 179152 - Đức Trần 40 6 30 08:54 21/10/2018 3312
10 foto 99454 - thaiphuonganh 25 5 25 12:53 17/11/2018 1704