Thông tin đề

Practice: Vocabulary: School Talks
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 48 8.67 26 11:47 04/09/2018 1916
2 foto 166644 - Sunli1207 36 7.33 22 05:04 20/08/2018 1510
3 foto 99454 - thaiphuonganh 33 7 21 08:23 17/11/2018 1853
4 foto 192465 - buikhanhhuyen 30 6.67 20 08:54 11/11/2018 2487
5 foto 234542 - Thắng 15 5 15 08:14 24/08/2019 25818
6 foto 172919 - Thuy Đinh 15 5 15 08:29 15/10/2019 1411
7 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 9 4.33 13 11:07 08/09/2018 1556
8 foto 10763 - mekid555 9 4.33 13 11:25 25/09/2018 2714
9 foto 176829 - Trần Hoàng Phương 0 0 0 09:17 13/08/2018 1631
10 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 11:14 26/02/2019 1058