Thông tin đề

Practice: Vocabulary: School Talks
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 48 8.67 26 11:47 04/09/2018 1752
2 foto 166644 - Sunli1207 36 7.33 22 05:04 20/08/2018 1437
3 foto 99454 - thaiphuonganh 33 7 21 08:23 17/11/2018 1704
4 foto 192465 - buikhanhhuyen 30 6.67 20 08:54 11/11/2018 2004
5 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 9 4.33 13 11:07 08/09/2018 1474
6 foto 10763 - mekid555 9 4.33 13 11:25 25/09/2018 2517
7 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 0 0 0 09:17 13/08/2018 1532