Thông tin đề

Practice: Reading 2: School Talks
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 25 7.5 15 10:03 19/09/2018 1752
2 foto 192465 - buikhanhhuyen 25 7.5 15 04:23 15/11/2018 2004
3 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 20 5.5 11 05:54 23/11/2018 7145
4 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 4 4 8 11:33 15/09/2018 1474
5 foto 176829 - Phương Hoàng Trần 1 1 2 1532