Thông tin đề

Practice: Reading 2: School Talks
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 181900 - minhngocanh 25 7.5 15 10:03 19/09/2018 1916
2 foto 192465 - buikhanhhuyen 25 7.5 15 04:23 15/11/2018 2487
3 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 20 5.5 11 05:54 23/11/2018 10742
4 foto 172919 - Thuy Đinh 10 5 10 09:16 15/10/2019 1411
5 foto 167962 - PHƯỢNGXTUN 4 4 8 11:33 15/09/2018 1556
6 foto 234542 - Thắng 0 1.5 3 09:11 25/09/2019 25818
7 foto 176829 - Trần Hoàng Phương 1 1 2 1631
8 foto 50101 - Đặng Quang Huy 0 0 0 11:48 26/02/2019 1058