Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập giới thiệu chung về thế giới sống
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 233136 - baotran3010 39 9.5 19 10:39 20/06/2019
00:13:00
1422
2 foto 241351 - Bao thien truong 38 9.5 19 22:55 25/07/2019
00:07:33
1050
3 foto 241489 - trangbon10022004 36 9 18 08:39 29/07/2019
00:07:46
3383
4 foto 232513 - Nguyễn Ngọc Huyền Trang 36 9 18 21:24 12/06/2019
00:08:51
1975
5 foto 241651 - Best Yasuo 36 9 18 21:01 24/07/2019
00:10:12
2837
6 foto 241244 - HellAngel1582 35 9 18 22:58 15/09/2019
00:03:07
2634
7 foto 239054 - Levantu01 35 9 18 15:08 08/07/2019
00:06:15
1106
8 foto 236320 - Luuthanhhong10 35 9 18 09:21 23/06/2019
00:11:00
5004
9 foto 229591 - dangkimchi165 35 9 18 21:02 20/06/2019
00:15:38
1596
10 foto 246071 - nguyenminhthuhpt 33 8.5 17 08:45 12/09/2019
00:04:16
1033