Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập giới thiệu chung về thế giới sống
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 162842 - vohanhnguyen03 42 10 20 09:29 13/07/2018 2520
2 foto 172709 - lop102k3pro 42 10 20 09:20 25/07/2018 1240
3 foto 172727 - Nguyễn Phạm Ngọc Trang 42 10 20 12:05 30/07/2018 1477
4 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 42 10 20 12:41 02/03/2019 3561
5 foto 102691 - NhiepTieuSinh 39 9.5 19 06:22 09/07/2018 1551
6 foto 165287 - Bùi Ngọc Hà Duy 39 9.5 19 02:37 13/07/2018 1458
7 foto 178159 - Bảo Ngọc 39 9.5 19 10:15 05/08/2018 1450
8 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 39 9.5 19 05:54 05/08/2018 2296
9 foto 178940 - Trương Tuyết Nhi 39 9.5 19 05:49 08/08/2018 3834
10 foto 182233 - Tranhuuduc 39 9.5 19 10:15 22/08/2018 1082