Thông tin đề

Đề 03: Luyện tập về các nguyên tố hóa học và nước
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165210 - minhngocsinh 54 10 20 10:19 12/07/2018 3029
2 foto 161203 - PhuongThu2003 54 10 20 07:36 27/07/2018 1160
3 foto 178467 - Bùi Phương Linh 54 10 20 12:03 21/09/2018 1134
4 foto 185467 - tiktok 54 10 20 07:40 28/10/2018 5223
5 foto 197088 - vuminhtamhg 54 10 20 08:41 16/01/2019 1203
6 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 50 9.5 19 05:13 10/12/2018 3900
7 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 50 9.5 19 08:09 02/03/2019 3561
8 foto 105496 - Vũ Đăng Chương 50 9.5 19 05:11 22/05/2019 1164
9 foto 179152 - Đức Trần 49 9.5 19 09:41 23/10/2018 3519
10 foto 160686 - hieutrang203 48 9 18 09:31 16/07/2018 1351