Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về các giới sinh vật
Lớp

10

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
08/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178467 - Bùi Phương Linh 30 10 15 10:21 20/09/2018 1134
2 foto 185467 - tiktok 30 10 15 07:33 28/10/2018 5223
3 foto 161203 - PhuongThu2003 27 9.33 14 07:27 26/07/2018 1160
4 foto 178159 - Bảo Ngọc 27 9.33 14 11:32 05/08/2018 1450
5 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 27 9.33 14 10:21 05/08/2018 2296
6 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 27 9.33 14 04:00 01/05/2019 7354
7 foto 163448 - thuhuyen123 24 8.67 13 05:07 31/07/2018 1896
8 foto 119533 - LeoyaoimingmingBNYKN 24 8.67 13 02:52 12/08/2018 3035
9 foto 187073 - vuthithuylinh 24 8.67 13 10:55 20/09/2018 1679
10 foto 190974 - Dương Khánh Linh 24 8.67 13 09:24 10/10/2018 1087