Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về cacbohidrat và lipit
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178159 - Bảo Ngọc 65 10 20 09:48 19/08/2018 1404
2 foto 59305 - biology1204 65 10 20 09:43 31/12/2018 8922
3 foto 164467 - Cow Cow 54 9 18 05:12 13/09/2018 2893
4 foto 187073 - vuthithuylinh 51 8.5 17 11:57 28/09/2018 1679
5 foto 104689 - Minh Tân 49 8.5 17 08:54 10/08/2018 6783
6 foto 163198 - spacegirl47 44 8 16 12:02 25/09/2018 1290
7 foto 165210 - minhngocsinh 43 8 16 11:22 28/07/2018 2612
8 foto 102691 - NhiepTieuSinh 43 8 16 11:04 06/08/2018 1264
9 foto 164600 - ngoctrammm 44 7.5 15 05:49 11/08/2018 1521
10 foto 172727 - Nguyễn Phạm Ngọc Trang 43 7.5 15 09:52 14/08/2018 1418