Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về cacbohidrat và lipit
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178159 - Bảo Ngọc 65 10 20 09:48 19/08/2018 1450
2 foto 59305 - biology1204 65 10 20 09:43 31/12/2018 9442
3 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 62 9.5 19 08:44 02/03/2019 3561
4 foto 164467 - Cow Cow 54 9 18 05:12 13/09/2018 4063
5 foto 187073 - vuthithuylinh 51 8.5 17 11:57 28/09/2018 1679
6 foto 104689 - Minh Tân 49 8.5 17 08:54 10/08/2018 7448
7 foto 112296 - Nguyễn Thị Lan 49 8.5 17 06:38 01/05/2019 7354
8 foto 163198 - spacegirl47 44 8 16 12:02 25/09/2018 1290
9 foto 165210 - minhngocsinh 43 8 16 11:22 28/07/2018 3029
10 foto 102691 - NhiepTieuSinh 43 8 16 11:04 06/08/2018 1551