Thông tin đề

Đề 05: Luyện tập về protein
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/07/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163448 - thuhuyen123 60 10 20 05:01 14/08/2018 1896
2 foto 166541 - hoanghuy2003 60 10 20 09:41 02/09/2018 1360
3 foto 164467 - Cow Cow 60 10 20 12:57 16/09/2018 3674
4 foto 119533 - LeoyaoimingmingBNYKN 60 10 20 10:13 22/09/2018 2801
5 foto 186091 - Nguyễn Thiện Nhân 60 10 20 04:53 30/09/2018 1198
6 foto 92572 - Thắng Lê 60 10 20 03:06 07/11/2018 1227
7 foto 164600 - ngoctrammm 57 9.5 19 06:09 11/08/2018 1521
8 foto 185467 - tiktok 57 9.5 19 02:51 25/10/2018 4028
9 foto 83090 - Phúc Đặng 56 9.5 19 08:44 29/07/2018 5449
10 foto 178159 - Bảo Ngọc 56 9.5 19 09:53 19/08/2018 1403