Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về tế bào nhân thực - Phần 1
Lớp

10

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

03:00 am
03/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 55 10 18 05:55 07/10/2018 2017
2 foto 187073 - vuthithuylinh 55 10 18 12:10 02/12/2018 1679
3 foto 182991 - ximuoi1009 51 9.45 17 01:55 08/11/2018 1738
4 foto 181988 - thuylinhevanism 50 9.45 17 12:37 06/10/2018 1248
5 foto 83090 - Phúc Đặng 50 9.45 17 06:16 06/10/2018 5074
6 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 50 9.45 17 03:25 17/12/2018 3371
7 foto 173694 - kitty2003 46 8.89 16 08:33 24/10/2018 1589
8 foto 122267 - phuongthanh0806 46 8.89 16 04:51 31/12/2018 1364
9 foto 59305 - biology1204 44 8.89 16 07:22 01/01/2019 8922
10 foto 200349 - Ngân Stellar 40 8.33 15 10:32 03/01/2019 2961