Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về tế bào nhân thực - Phần 1
Lớp

10

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

03:00 am
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 55 10 18 05:55 07/10/2018 2296
2 foto 187073 - vuthithuylinh 55 10 18 12:10 02/12/2018 1679
3 foto 182991 - ximuoi1009 51 9.45 17 01:55 08/11/2018 2467
4 foto 181988 - thuylinhevanism 50 9.45 17 12:37 06/10/2018 1327
5 foto 83090 - g_101758485551256187710 50 9.45 17 06:16 06/10/2018 5903
6 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 50 9.45 17 03:25 17/12/2018 4025
7 foto 173694 - kitty2003 46 8.89 16 08:33 24/10/2018 1702
8 foto 122267 - phuongthanh0806 46 8.89 16 04:51 31/12/2018 1364
9 foto 59305 - biology1204 44 8.89 16 07:22 01/01/2019 9442
10 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 44 8.33 15 05:11 02/03/2019 3561