Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về tế bào nhân thực - Phần 1
Lớp

10

Số câu

18 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

03:00
18/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 234542 - Thắng 55 10 18 20:54 17/09/2019
00:06:01
28997
2 foto 236320 - Luuthanhhong10 49 9.45 17 15:45 18/07/2019
00:17:05
5004
3 foto 241651 - Best Yasuo 46 8.89 16 09:41 05/08/2019
00:12:43
2832
4 foto 233262 - Hothihong10 42 8.33 15 20:00 29/07/2019
00:14:03
1567
5 foto 241489 - trangbon10022004 42 8.33 15 09:23 27/09/2019
00:17:12
3383
6 foto 245462 - DR.STONE 40 8.33 15 21:26 01/11/2019
00:04:12
7600
7 foto 233536 - Vy Trương 25 5.56 10 11:29 04/11/2019
00:06:38
1678
8 foto 242922 - Bảo Khánh Vũ Hoàng 9 3.89 7 19:35 18/11/2019
00:10:13
1207
9 foto 246455 - thuyngadangthi 6 2.22 4 22:11 11/09/2019
00:50:00
1897