Thông tin đề

Đề 03: Luyện tập về tế bào nhân thực - Phần 2
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 am
05/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 54 10 20 08:18 07/10/2018 2714
2 foto 165210 - minhngocsinh 54 10 20 10:30 11/10/2018 3029
3 foto 173694 - kitty2003 54 10 20 08:55 24/10/2018 1702
4 foto 187073 - vuthithuylinh 54 10 20 12:56 05/12/2018 1679
5 foto 181988 - thuylinhevanism 49 9.5 19 03:50 06/10/2018 1327
6 foto 185467 - tiktok 49 9.5 19 02:42 10/11/2018 5223
7 foto 169415 - Tran Ngoc Tram Anh 48 9.5 19 12:14 06/10/2018 2817
8 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 48 9.5 19 08:47 10/10/2018 2296
9 foto 182991 - ximuoi1009 48 9.5 19 12:59 15/11/2018 2467
10 foto 122267 - phuongthanh0806 48 9.5 19 04:58 31/12/2018 1364