Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về tế bào nhân thực - Phần 3
Lớp

10

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

02:00 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 44 10 16 03:02 10/11/2018 5223
2 foto 187073 - vuthithuylinh 44 10 16 10:44 09/12/2018 1679
3 foto 122267 - phuongthanh0806 40 9.38 15 05:02 31/12/2018 1364
4 foto 165210 - minhngocsinh 37 8.75 14 10:25 18/10/2018 3029
5 foto 104689 - Minh Tân 37 8.75 14 05:51 07/11/2018 7448
6 foto 92701 - Minhh Thư Lê 36 8.75 14 07:46 17/12/2018 2477
7 foto 83090 - Phúc Đặng 34 8.75 14 09:50 07/10/2018 5903
8 foto 182991 - ximuoi1009 34 8.75 14 10:14 19/11/2018 2467
9 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 34 8.75 14 03:47 17/12/2018 3900
10 foto 173694 - kitty2003 33 8.13 13 09:14 24/10/2018 1702