Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về tế bào nhân thực - Phần 4
Lớp

10

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
09/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 26 10 10 05:35 09/10/2018 7357
2 foto 83090 - Phúc Đặng 26 10 10 09:32 10/10/2018 5903
3 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 26 10 10 07:23 19/10/2018 2748
4 foto 185467 - tiktok 26 10 10 03:32 10/11/2018 5223
5 foto 179779 - prolaethe 26 10 10 07:41 12/11/2018 1375
6 foto 94569 - PHAMTUANANH 26 10 10 10:02 20/11/2018 3031
7 foto 182991 - ximuoi1009 26 10 10 02:37 21/11/2018 2467
8 foto 187325 - LacRang2018 26 10 10 09:56 24/11/2018 3740
9 foto 187073 - vuthithuylinh 26 10 10 01:57 10/12/2018 1679
10 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 26 10 10 03:57 17/12/2018 3900