Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173694 - kitty2003 58 10 20 09:47 24/10/2018 1589
2 foto 185467 - tiktok 58 10 20 07:35 02/12/2018 3863
3 foto 122267 - phuongthanh0806 54 9.5 19 05:11 31/12/2018 1364
4 foto 182991 - ximuoi1009 50 9 18 03:04 27/11/2018 1738
5 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 48 9 18 08:46 13/10/2018 2017
6 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 48 9 18 10:02 25/11/2018 2670
7 foto 165210 - minhngocsinh 44 8 16 08:42 24/10/2018 2612
8 foto 104689 - Minh Tân 43 8 16 11:35 25/11/2018 6783
9 foto 186091 - Nguyễn Thiện Nhân 41 8 16 09:20 02/12/2018 1198
10 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 40 8 16 01:29 11/10/2018 7145