Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Lớp

10

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
11/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173694 - kitty2003 58 10 20 09:47 24/10/2018 1702
2 foto 185467 - tiktok 58 10 20 07:35 02/12/2018 5223
3 foto 122267 - phuongthanh0806 54 9.5 19 05:11 31/12/2018 1364
4 foto 182991 - ximuoi1009 50 9 18 03:04 27/11/2018 2467
5 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 48 9 18 08:46 13/10/2018 2296
6 foto 187325 - LacRang2018 48 9 18 10:02 25/11/2018 3740
7 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 46 8.5 17 09:41 02/03/2019 3561
8 foto 165210 - minhngocsinh 44 8 16 08:42 24/10/2018 3029
9 foto 104689 - Minh Tân 43 8 16 11:35 25/11/2018 7448
10 foto 186091 - Nguyễn Thiện Nhân 41 8 16 09:20 02/12/2018 1198