Thông tin đề

Đề 01: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Lớp

10

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182991 - ximuoi1009 36 10 16 02:20 11/02/2019 2467
2 foto 59305 - biology1204 36 10 16 09:29 27/02/2019 9442
3 foto 165210 - minhngocsinh 33 9.38 15 10:23 18/11/2018 3029
4 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 31 9.38 15 10:30 02/03/2019 3561
5 foto 83090 - Phúc Đặng 30 8.75 14 10:07 10/11/2018 5903
6 foto 99454 - thaiphuonganh 27 8.13 13 10:27 19/11/2018 1798
7 foto 104689 - Minh Tân 27 8.13 13 08:26 10/12/2018 7448
8 foto 187325 - LacRang2018 23 8.13 13 07:33 03/12/2018 3715
9 foto 169415 - Tran Ngoc Tram Anh 22 7.5 12 11:53 09/11/2018 2817
10 foto 165287 - Bùi Ngọc Hà Duy 22 7.5 12 10:17 04/01/2019 1458