Thông tin đề

Đề 01: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Lớp

10

Số câu

16 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165210 - minhngocsinh 33 9.38 15 10:23 18/11/2018 2612
2 foto 83090 - Phúc Đặng 30 8.75 14 10:07 10/11/2018 5074
3 foto 99454 - thaiphuonganh 27 8.13 13 10:27 19/11/2018 1704
4 foto 104689 - Minh Tân 27 8.13 13 08:26 10/12/2018 6783
5 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 23 8.13 13 07:33 03/12/2018 2670
6 foto 169415 - Tran Ngoc Tram Anh 22 7.5 12 11:53 09/11/2018 2817
7 foto 165287 - Bùi Ngọc Hà Duy 22 7.5 12 10:17 04/01/2019 1339
8 foto 182582 - Gia Huy Hồ 19 6.88 11 10:23 02/12/2018 1773
9 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 17 6.88 11 04:01 23/12/2018 3371
10 foto 201986 - Bách Nguyễn Bảo 21 6.25 10 07:59 01/01/2019 1021