Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 60 10 23 10:55 02/03/2019 3561
2 foto 165210 - minhngocsinh 54 9.57 22 08:54 25/11/2018 3029
3 foto 181988 - thuylinhevanism 51 9.13 21 10:05 14/12/2018 1327
4 foto 169415 - Tran Ngoc Tram Anh 49 9.13 21 11:27 15/11/2018 2817
5 foto 182582 - Gia Huy Hồ 48 8.7 20 11:50 25/01/2019 1821
6 foto 164467 - Cow Cow 43 8.26 19 06:37 18/11/2018 4063
7 foto 83090 - Phúc Đặng 41 8.26 19 10:42 11/11/2018 5903
8 foto 187325 - LacRang2018 40 8.26 19 04:26 07/12/2018 3715
9 foto 216020 - Thanh Na Lê 40 8.26 19 03:04 30/04/2019 1612
10 foto 104689 - Minh Tân 38 8.26 19 08:34 10/12/2018 7448