Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Lớp

10

Số câu

23 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165210 - minhngocsinh 54 9.57 22 08:54 25/11/2018 2612
2 foto 181988 - thuylinhevanism 51 9.13 21 10:05 14/12/2018 1248
3 foto 169415 - Tran Ngoc Tram Anh 49 9.13 21 11:27 15/11/2018 2817
4 foto 164467 - Cow Cow 43 8.26 19 06:37 18/11/2018 2893
5 foto 83090 - Phúc Đặng 41 8.26 19 10:42 11/11/2018 5074
6 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 40 8.26 19 04:26 07/12/2018 2670
7 foto 104689 - Minh Tân 38 8.26 19 08:34 10/12/2018 6783
8 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 35 7.83 18 10:34 23/12/2018 3371
9 foto 165287 - Bùi Ngọc Hà Duy 35 7.83 18 10:44 04/01/2019 1339
10 foto 72011 - Lê Nguyễn An Nhi 34 7.39 17 09:58 17/12/2018 1159