Thông tin đề

Đề 03: Luyện tập về hô hấp tế bào
Lớp

10

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
19/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 63 10 24 10:09 20/01/2019 5223
2 foto 83090 - Phúc Đặng 60 9.58 23 10:33 19/11/2018 5903
3 foto 59305 - biology1204 52 9.17 22 05:21 06/01/2019 9442
4 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 50 8.75 21 05:31 24/12/2018 3900
5 foto 182991 - ximuoi1009 50 8.75 21 02:36 15/02/2019 2467
6 foto 169415 - Tran Ngoc Tram Anh 48 8.75 21 11:17 16/11/2018 2817
7 foto 164467 - Cow Cow 48 8.75 21 06:04 25/11/2018 4063
8 foto 165206 - minhngocly 48 8.75 21 09:40 15/03/2019 2215
9 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 46 7.92 19 11:22 02/03/2019 3561
10 foto 187325 - LacRang2018 42 7.92 19 04:57 07/12/2018 3740