Thông tin đề

Đề 03: Luyện tập về hô hấp tế bào
Lớp

10

Số câu

24 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
19/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 83090 - Phúc Đặng 60 9.58 23 10:33 19/11/2018 5074
2 foto 59305 - biology1204 52 9.17 22 05:21 06/01/2019 8922
3 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 50 8.75 21 05:31 24/12/2018 3371
4 foto 169415 - Tran Ngoc Tram Anh 48 8.75 21 11:17 16/11/2018 2817
5 foto 164467 - Cow Cow 48 8.75 21 06:04 25/11/2018 2893
6 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 42 7.92 19 04:57 07/12/2018 2670
7 foto 192919 - minhthu30892 39 7.92 19 10:37 28/11/2018 1851
8 foto 199622 - Lê Linh 38 7.5 18 10:35 09/01/2019 1465
9 foto 165210 - minhngocsinh 36 7.08 17 09:50 29/11/2018 2612
10 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 33 7.08 17 05:22 21/10/2018 7145