Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về quang hợp
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
21/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 68 9.6 24 07:20 03/01/2019 2919
2 foto 185467 - tiktok 68 9.6 24 09:39 20/01/2019 5223
3 foto 182991 - ximuoi1009 68 9.6 24 02:51 15/02/2019 2467
4 foto 104689 - Minh Tân 64 9.2 23 03:38 05/01/2019 7448
5 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 62 8.8 22 04:42 24/12/2018 3900
6 foto 83090 - Phúc Đặng 60 8.8 22 10:00 23/11/2018 5903
7 foto 179152 - Đức Trần 58 8.4 21 09:23 08/03/2019 3519
8 foto 59305 - biology1204 55 8.4 21 07:03 06/01/2019 9442
9 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 50 8 20 04:57 05/12/2018 7357
10 foto 192919 - minhthu30892 49 8 20 03:20 28/11/2018 2112