Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về quang hợp
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
21/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 68 9.6 24 07:20 03/01/2019 1679
2 foto 104689 - Minh Tân 64 9.2 23 03:38 05/01/2019 6783
3 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 62 8.8 22 04:42 24/12/2018 3371
4 foto 83090 - Phúc Đặng 60 8.8 22 10:00 23/11/2018 5074
5 foto 59305 - biology1204 55 8.4 21 07:03 06/01/2019 8922
6 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 50 8 20 04:57 05/12/2018 7145
7 foto 192919 - minhthu30892 49 8 20 03:20 28/11/2018 1851
8 foto 187325 - Nguyễn Thị Hường 49 8 20 05:27 07/12/2018 2670
9 foto 164467 - Cow Cow 45 7.6 19 09:18 06/01/2019 2893
10 foto 165210 - minhngocsinh 44 7.6 19 10:38 08/12/2018 2612