Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Lớp

10

Số câu

48 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 96 10 48 05:16 11/12/2018 7145
2 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 90 9.58 46 05:32 04/01/2019 3371
3 foto 83090 - Phúc Đặng 90 9.58 46 09:01 06/01/2019 5074
4 foto 59305 - biology1204 87 9.37 45 10:49 08/01/2019 8922
5 foto 197088 - vuminhtamhg 45 6.46 31 09:02 17/01/2019 1171
6 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:31 24/12/2018 1003
7 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 07:20 29/12/2018 995