Thông tin đề

Đề 04: Luyện tập về giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Lớp

10

Số câu

48 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 96 10 48 05:16 11/12/2018 7357
2 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 90 9.58 46 05:32 04/01/2019 3900
3 foto 83090 - Phúc Đặng 90 9.58 46 09:01 06/01/2019 5903
4 foto 59305 - biology1204 87 9.37 45 10:49 08/01/2019 9442
5 foto 192919 - minhthu30892 87 9.37 45 03:03 03/03/2019 2112
6 foto 182991 - ximuoi1009 84 9.17 44 05:25 21/03/2019 2467
7 foto 165210 - minhngocsinh 81 8.96 43 10:37 22/01/2019 3029
8 foto 187325 - LacRang2018 75 8.54 41 11:18 07/02/2019 3715
9 foto 185467 - tiktok 75 8.54 41 10:15 27/04/2019 5223
10 foto 202086 - vohanh0308 75 8.54 41 09:48 05/05/2019 1705