Thông tin đề

Đề 05: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 1
Lớp

10

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
12/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 58 10 29 07:37 02/01/2019 5223
2 foto 59305 - biology1204 55 9.65 28 03:30 09/01/2019 9442
3 foto 165210 - minhngocsinh 52 9.31 27 10:30 26/01/2019 3029
4 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 48 8.62 25 08:21 04/03/2019 3561
5 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 43 8.28 24 05:42 04/01/2019 7357
6 foto 182991 - ximuoi1009 43 8.28 24 02:42 25/03/2019 2467
7 foto 202086 - vohanh0308 37 7.59 22 06:52 08/05/2019 1705
8 foto 192919 - minhthu30892 31 6.9 20 03:36 03/03/2019 2112
9 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 16 5.17 15 03:19 25/02/2019 3900
10 foto 201127 - Hoàng Huy 21 4.83 14 07:26 13/05/2019 1186