Thông tin đề

Đề 05: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về giảm phân - Phần 1
Lớp

10

Số câu

29 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
12/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185467 - tiktok 58 10 29 07:37 02/01/2019 3863
2 foto 59305 - biology1204 55 9.65 28 03:30 09/01/2019 8922
3 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 43 8.28 24 05:42 04/01/2019 7145
4 foto 188370 - Hoa Nguyen Thi Ngoc 12 2.07 6 10:23 07/01/2019 1155
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:31 24/12/2018 1003
6 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 07:25 29/12/2018 995