Thông tin đề

Đề 01: Luyện tập về dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 35 9.47 18 02:06 06/01/2019 7145
2 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 29 8.42 16 08:33 08/01/2019 2130
3 foto 202165 - Lê Mai Anh 0 0 0 1034
4 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:56 24/12/2018 1003
5 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 07:31 29/12/2018 995