Thông tin đề

Đề 01: Luyện tập về dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

19 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
15/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165210 - minhngocsinh 38 10 19 11:09 02/02/2019 3029
2 foto 172727 - Nguyễn Phạm Ngọc Trang 38 10 19 10:17 31/03/2019 1477
3 foto 165028 - Ngọc 38 10 19 01:42 07/05/2019 2689
4 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 35 9.47 18 02:06 06/01/2019 7357
5 foto 104689 - Minh Tân 35 9.47 18 04:29 04/03/2019 7448
6 foto 90482 - Vi Phạm 35 9.47 18 05:17 30/03/2019 1269
7 foto 172376 - Băng Băng Võ Nguyệt 35 9.47 18 05:48 23/04/2019 2866
8 foto 59305 - biology1204 32 8.95 17 05:37 31/01/2019 9442
9 foto 181988 - thuylinhevanism 32 8.95 17 11:01 01/03/2019 1327
10 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 32 8.95 17 12:41 08/03/2019 3561