Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 165210 - minhngocsinh 44 10 22 11:24 02/02/2019 3029
2 foto 59305 - biology1204 41 9.54 21 06:12 09/02/2019 9442
3 foto 78147 - Đỗ Diệu Huyền 41 9.54 21 08:36 17/02/2019 2919
4 foto 182991 - ximuoi1009 41 9.54 21 04:40 16/04/2019 2467
5 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 41 9.54 21 05:10 30/04/2019 2296
6 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 38 9.09 20 08:17 09/01/2019 2714
7 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 38 9.09 20 01:46 08/03/2019 3561
8 foto 187325 - LacRang2018 38 9.09 20 08:28 15/04/2019 3715
9 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 35 8.64 19 08:32 02/04/2019 3900
10 foto 191102 - Nguyễn Thị Thu Huyền 35 8.64 19 10:04 12/05/2019 1808