Thông tin đề

Đề 02: Luyện tập về quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

22 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 178940 - truongtuyetnhi10A1 38 9.09 20 08:17 09/01/2019 2130
2 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 32 8.18 18 03:51 06/01/2019 7145
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 03:56 24/12/2018 1003
4 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 07:33 29/12/2018 995