Thông tin đề

Đề 03: Luyện tập về sinh trưởng của vi sinh vật
Lớp

10

Số câu

28 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 59305 - biology1204 50 9.28 26 01:36 09/02/2019 9442
2 foto 165210 - minhngocsinh 50 9.28 26 09:37 20/02/2019 3029
3 foto 202086 - vohanh0308 48 8.93 25 10:26 05/05/2019 1705
4 foto 157054 - Phạm Minh Nhân 47 8.93 25 05:02 12/01/2019 7357
5 foto 173074 - Lê Tống Khánh Linh 47 8.93 25 01:38 01/05/2019 2296
6 foto 184282 - Thúy Quỳnh Phạm Thị 45 8.21 23 09:35 02/04/2019 3900
7 foto 66095 - Hoàng Nguyễn Thanh An 35 7.5 21 02:48 08/03/2019 3561
8 foto 197088 - vuminhtamhg 32 7.14 20 07:42 09/03/2019 1203
9 foto 175687 - lehiep2003 32 7.14 20 09:46 16/04/2019 1134
10 foto 173109 - thanhtutltn 32 7.14 20 10:40 01/05/2019 1368