Thông tin đề

Đề thi: Rơi tự do
Lớp

10

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 162842 - vohanhnguyen03 62 10 30 12:19 24/07/2018 2520
2 foto 189841 - ThuThao 62 10 30 08:57 07/10/2018 5863
3 foto 165206 - minhngocly 59 9.67 29 09:39 25/07/2018 2358
4 foto 179783 - ducchien 59 9.67 29 08:37 26/12/2018 1384
5 foto 164591 - Nguyễn Hưng 56 9.33 28 08:59 25/07/2018 4549
6 foto 172910 - huynhngocnhatam 56 9.33 28 07:02 29/07/2018 1909
7 foto 175583 - truongsinh2002 56 9.33 28 11:20 21/08/2018 2519
8 foto 182720 - Quỳnh Lê Xuân 53 9 27 10:03 18/09/2018 1213
9 foto 184511 - Nguyễn Bá Khánh Duy 53 9 27 09:45 13/10/2018 2803
10 foto 179152 - Đức Trần 52 9 27 04:34 15/09/2018 3519