Thông tin đề

Practice: Pronunciation: /e/ - /æ/
Lớp

10

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/08/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 192465 - buikhanhhuyen 32 7.6 19 08:54 21/11/2018 2487
2 foto 179152 - Đức Trần 17 5.6 14 09:44 05/10/2018 3519
3 foto 181900 - minhngocanh 8 4.4 11 10:28 22/12/2018 1916
4 foto 10763 - mekid555 0 0 0 2714